Actievoorwaarden Lease Credits

Voorwaarden Lease Credits d.d. 1 februari 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma ‘Lease Credits’ van Financial Lease Partner. Lease Credits is alleen toegankelijk voor Partners van FinancialLease.nl.

Door je te registreren op de website LeaseCredits.nl verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.

Algemeen

1. Aanbieder van Lease Credits is Financial Lease Nederland B.V., gevestigd aan Bisonspoor 3002-A301, 3605 LT, Maarssen (hierna; FinancialLease.nl)
2. Naast dat je provisie kunt krijgen over de uitbetaalde contracten, kun je nu ook Lease Credits sparen. Per uitbetaald leasecontract ontvang je een aantal Lease Credits, waarmee je kunt sparen voor één van de mooie cadeaus.

Deelnemers

3. Deelnemers aan Lease Credits zijn verkopers werkzaam bij autobedrijven die samenwerken met FinancialLease.nl, die zich voor deelname aan het spaarprogramma op Leasecredits.nl hebben geregistreerd (hierna; de deelnemers).
4. Om deel te nemen aan Lease Credits dien je werkzaam te zijn bij een partner van FinancialLease.nl.
5. Deelname is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat er meerdere verkopers van hetzelfde autobedrijf mee kunnen sparen binnen Lease Credits.
6. Deelnemers dienen correcte, actuele en complete informatie te verschaffen.
7. Deelname is uitgesloten voor:

  • Personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon- of verblijfplaats.
  • Personen onder de 18 jaar.
  • Bestuurders, management, werknemers, functionarissen van FinancialLease.nl.
  • Iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij Lease Credits.

Sparen/spaarpunten

8. Alle deelnemers sparen punten bij iedere aanvraag die zij hebben gedaan bij Financial Lease Partner welke resulteert in een uitbetaald leasecontract.
9. Gespaarde punten kunnen éénmalig worden verzilverd door de deelnemers voor cadeaus.
10. In de basis worden de volgende punten verdiend in de volgende situaties:

  • Alleen punten; 70 punten
  • 1,5% provisie; 35 punten
  • 2% provisie; 10 punten

11. Indien er meerdere contracten per maand worden afgesloten, wordt het aantal te verdienen punten per contract hoger. Zie voor verdere toelichting van het puntenmodel de spelregels.
12. FinancialLease.nl stelt aan het eind van iedere maand vast hoeveel contracten er zijn afgesloten en daarmee hoeveel punten er zijn verdiend. Deze punten worden automatisch bijgeschreven. Gedurende de maand ontvangen deelnemers wekelijks een update hoeveel punten er tot op dat moment zijn verdiend in de desbetreffende maand.
13. In overleg mag FinancialLease.nl afwijken van het aantal punten genoemd in artikel 10.
14. Punten kunnen nooit worden ingewisseld voor contanten.
15. Punten die deelnemer spaart in 2020, zijn geldig t/m 31 januari 2021. De punten die deelnemer spaart in januari 2021 neemt deelnemer mee naar het nieuwe saldo over 2021.
16. Partners die mee doen aan Lease Credits hebben geen recht op een andere beloning.
17. FinancialLease.nl mag de punten met terugwerkende krachten ongeldig verklaren.
18. Het cadeauassortiment mag op elk moment door FinancialLease.nl worden gewijzigd, verwijderd, opgeschort of worden toegevoegd.
19. Cadeaus kunnen niet worden geruild.
20. Bij bestelling van een cadeau kan deelnemer zelf een afleveradres doorgeven.
21. Punten zijn persoonsgebonden, indien je uit dienst gaat bij een partner van FinancialLease.nl kunnen punten niet worden overgedragen aan collega’s.

Spaarcadeaus

22. Lease Credits mag het aanbod in de spaarshop op elk moment wijzigen, net als het aantal in te wisselen credits.
23. Een bestelling wordt betaald door middel van een éénmalige afboeking van credits.
24. Deelnemers gaan akkoord met de productvoorwaarden van het artikel. Deze productvoorwaarden zijn beschikbaar bij de leverancier van het product.
25. Belangrijk is dat je de ontvangen producten meteen controleert op beschadigingen. Beschadigingen van producten kunnen binnen 15 dagen na ontvangst gemeld worden bij info@leasecredits.nl
26. Garanties op producten worden gegeven door de fabrikant of importeur van een product.

Aansprakelijkheid

27. Credits, cadeaus en alle andere voordelen die een deelnemer kan verdienen met Lease Credits kunnen onderhevig zijn aan belasting. Alle belastingverplichtingen die voortkomen uit het programma met betrekking tot het verdienen en verzilveren van punten, evenals alle overige voordelen die voortvloeien uit het programma zijn de volledige verantwoordelijkheid van deelnemer.
28. FinancialLease.nl en/of de door haar ingeschakelde partners of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie. Voor vragen of klachten over Lease Credits of de voorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met verkoop@financiallease.nl
29. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

Beëindiging

30. De Actie duurt van 1 februari 2020 tot een nader door FinancialLease.nl te bepalen moment. FinancialLease.nl behoudt zich het recht voor het wijzigen, op te schorten of het vroegtijdig beëindigen van het programma. Dergelijke gevallen zal FinancialLease.nl zo spoedig mogelijk op haar programmawebsites bekend maken.

Overige bepalingen

31. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
32. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door FinancialLease.nl.
33. Indien het programma en/of puntensaldo op illegale wijze wordt beïnvloed, behoudt FinancialLease.nl zich het recht voor de beloningen niet uit te keren, deelnemers uit te sluiten van deelname en de algehele samenwerking stop te zetten.
34. Het delen van informatie over het programma of deze actievoorwaarden kan gevolgen hebben zoals het geheel stopzetten van de samenwerking tussen de deelnemers en FinancialLease.nl.