Privacy Policy

Privacy- en Cookieverklaring van FinancialLeasePartner.nl

Wij, Financial Lease Nederland B.V., verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. Financial Lease Nederland B.V. is marktleider in het aanbieden van Financial Lease. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In onze Privacyverklaring en Cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheden
FinancialLeaseParter.nl is ontwikkeld door en in beheer van Financial Lease Nederland B.V.. Financial Lease Nederland B.V. en haar gelieerde entiteiten zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken wij slechts over ‘FinancialLeaseParter.nl’ of ‘we/onze’ en niet over de afzonderlijke entiteiten.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van de website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in de privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring en cookieverklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Financial Lease Nederland B.V. beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website FinancialLeaseParter.nl

Privacyverklaring FinancialLeaseParter.nl 

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1 Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van het bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

2. Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

2.1. Contactformulier
Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam autobedrijf;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • onderwerp;
 • jouw bericht/vragen/opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

2.2. Aanvraagformulier
Via het aanvraagformulier kun je een Financial Leaseaanvraag indienen voor jouw autobedrijf of klant. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

Leverancier

 • leverancier code;
 • naam verkoper;
 • e-mail adres;
 • kilometerstand;
 • verkoopwaarde;

Klantgegevens

 • bedrijfsnaam;
 • KVK-nummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • aanhef;
 • voorletters;
 • tussenvoegsels;
 • achternaam;
 • geboortedatum;

Autogegevens

 • link advertentie;
 • type auto;
 • verkoopprijs;
 • nieuw/oud;
 • merk;
 • type;
 • uitvoering;
 • brandstof;
 • prijs;
 • bekend/onbekend;
 • kenteken;
 • kilometerstand;
 • btw/marge;
 • datum deel 1;

Inruil auto

 • inruil auto;
 • inruilwaarde
 • inlossing
 • welke maatschappij
 • contractnummer
 • bedrag;

Financiering gegevens

 • lease bedrag;
 • looptijd;
 • slottermijn;
 • opmerkingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

2.3. Calculator
Via de calculator kun je een Financial Leasemogelijkheid berekenen voor jouw autobedrijf of klant. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • aanschaf (exclusief btw);
 • leasebedrag;
 • slottermijn;
 • looptijd.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

2.4. Samenwerkingsformulier
Via het samenwerkingsformulier sluiten wij samenwerkingsovereenkomsten met onze partners (autobedrijven). Na het invullen ontvangt de partner direct de overeenkomst per mail.Om deze overeenkomst te kunnen opstellen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Hexon-nummer;
 • bedrijfsnaam;
 • adres;
 • postcode;
 • plaats;
 • akkoord samenwerking;
 • telefoonnummer;
 • voorraadmodule selecteren;
 • contactpersoon;
 • e-mailadres contactpersoon;
 • e-mailadres leads / contracten.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat alle gegevens juist zijn verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst en aansluitend daarop voor de periode dat de samenwerkingsovereenkomst actief is. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

2.5. Gratis adverteren formulier
Via het gratis adverteren formulier kun je jouw bedrijf aanmelden om te gaan adverteren op FinancialLease.nl. Je kan vrijblijvend meer informatie opvragen via het formulier. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • autobedrijf;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoon;
 • website;
 • opmerkingen;
 • ja, ik ga akkoord met de privacy voorwaarden.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

2.6 Financial Lease aanvraag voor jouw klant formulier
Via het Financial Leaseaanvraag voor jouw klant-formulier vraag je eenvoudig een Financial Leaseofferte aan voor jouw klant. Na het invullen, ontvang je automatisch een bevestiging. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

Dealergegevens

 • bedrijfsnaam;
 • naam verkoper;
 • e-mailadres;
 • telefoon;

Klantgegevens

 • bedrijfsnaam of KVK-nummer;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • voorletter;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoon;

Autogegevens

 • advertentielink auto;
 • verkoopprijs;
 • marge auto (ja/nee);
 • btw-bedrag;
 • inruil auto (ja/nee);
 • aanbetaling;
 • looptijd;
 • slottermijn;
 • opmerkingen / aanvullingen.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

2.7 Lease Credits spaarprogramma
Op www.leasecredits.nl kun je je aanmelden voor het spaarprogramma van Financial Lease Partner, Lease Credits. Indien jij je voor dit spaarprogramma registreert verwerken wij de volgende gegevens:

Gegevens autobedrijf

 • naam autobedrijf;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • aanhef;
 • bedrijfspostcode;
 • opt-in nieuwsbrief;
 • actief ja/nee (nog in dienst);
 • aantal afgesloten contracten per maand;
 • puntensaldo;
 • bestellingen van spaarcadeaus.

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om jouw verzoek, vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door jou aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:
Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
ter nakoming van afspraken met jou (zoals in de genoemde formulieren);
ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

a. marketingdoeleinden;
b. het in behandeling nemen van jouw leaseaanvraag

ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor FinancialLeasePartner.nl. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. FinancialLeasePartner.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij FinancialLeasePartner.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

FinancialLeasePartner.nl verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

Bewaartermijnen
Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
Je heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens te verlenen. Je kan dit verzoek indienen per e-mail: privacy@financiallease.nl, of per post: Afd. Privacy, Financial Lease Partner, Postbus 17, 3600 AA Maarssen.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten
Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@financiallease.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens FinancialLeasePartner.nl:
Indien je vragen hebt over deze Privacy- en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

– per e-mail
privacy@financiallease.nl

– per post
Financial Lease Partner
Afd. Privacy
Postbus 17
3600 AA Maarssen

– telefonisch
030 267 99 93

Disclaimer
FinancialLeasePartner.nl stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan FinancialLeasePartner.nl de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is FinancialLeasePartner.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van FinancialLeasePartner.nl en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van FinancialLeasePartner.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van FinancialLeasePartner..nl worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van FinancialLeasePartner..nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Niets van de website van FinancialLeasePartner..nl mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van FinancialLeasePartner.nl is gegeven.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op FinancialLeasePartner.nl berusten uitsluitend bij Financial Lease Nederland B.V. of bij de ontwikkelaars van deze site. De informatie op FinancialLeasePartner.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Financial Lease Nederland B.V.

Cookieverklaring

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Met behulp van deze cookies, kunnen wij de website beter laten functioneren en informatie tonen welke past bij jouw zoekgedrag. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

1. Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. FinancialLeasePartner.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

1.1 Google Analytics
FinancialLeasePartner.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (hierna te noemen ‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies voor het analyseren van de website, de manier waarop bezoekers de website gebruiken, en de effectiviteit van onze Google Adwords, DoubleClick en andere marketinginspanningen. De informatie die deze cookie verzamelt wordt opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten. FinancialLeasePartner.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. FinancialLeasePartner.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt. Google mag zijn beleid op elk moment aanpassen. We raden je aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken.

Weigeren van de Cookies:
De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Nieuwe ontwikkelingen
Wij kunnen de tekst van dit statement aanpassen, wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Het kan zijn dat we binnen onze organisatie aanpassingen doen of dat de wet- en regelgeving wordt gewijzigd. Wij adviseren je daarom aan dit statement regelmatig te raadplegen wanneer je onze website bezoekt.